Curbstone.net: privacy verklaring

Curbstone n.v./s.a., hierna Curbstone genoemd, met maatschappelijke zetel te Trierstraat 84, 1040 Brussels en ondernemingsnummer BE0641.659.651, die in dit kader optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die u via deze website aan Curbstone verstrekt, hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy.

Op bepaalde secties van de website wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, adresgegevens, enz. Ook andere gegevens over uw surfgedrag (bijv. cookies, type internet browser, type operating system) kunnen zonder uw tussenkomst geregistreerd worden. Wanneer u de website bezoekt, geeft u Curbstone de toestemming om deze gegevens te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden, in overeenstemming met deze verklaring en met de wettelijke vereisten die hierop van toepassing zijn (in navolging van de Wet van 8 december 1992 voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

U garandeert dat de gegevens die u aan Curbstone meedeelt van u persoonlijk zijn of dat u de expliciete toestemming hebt om ze te gebruiken en aan Curbstone mee te delen. Curbstone is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het verstrekken van onjuiste gegevens.

Waarom verwerkt Curbstone uw gegevens?

De door u verstrekte persoons-of bedrijfsgegevens kunnen door Curbstone gebruikt worden voor verschillende doeleinden.

 • Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor klantenbeheer, bijvoorbeeld
  om u toe te laten om Curbstone-evenementen te boeken of om op uw vragen te kunnen antwoorden.
 • Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing, o.a. door u per e-mail, telefonisch of per post te benaderen met nieuwsbrieven met info over Curbstone en Curbstone-partners en specifieke communicatie gerelateerd aan Curbstone-evenementen waarvoor u zich inschreef.
 • Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, statistisch onderzoek en om onze producten en diensten beter af te stemmen op uw behoeften.

Met wie mag Curbstone uw gegevens delen?

 • Curbstone kan de door u verstrekte persoons- of bedrijfsgegevens doorgeven binnen de bedrijfsgroep (SRO Motorsport Group and Royal Automobile Club of Belgium).
 • Curbstone kan uw gegevens ook doorgeven aan derden in geval van een wettelijke
  verplichting of een verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten, of indien u zich hiermee akkoord heeft verklaard.

Ons cookiebeleid

 • Op curbstone.net worden cookies gebruikt. Een cookie is een elektronisch bestandje dat op de harde schijf van uw computer geplaatst wordt wanneer u onze website raadpleegt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan die uw gebruik van deze website kan vergemakkelijken.
 • Cookies kunnen door Curbstone op uw harde schijf geplaatst worden om communicatie via een elektronisch communicatienetwerk te verzenden of te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om uw taalkeuze te onthouden voor een volgend bezoek of om formulieren sneller in te vullen met eerder ingebrachte gegevens.
 • U kunt uw browser zodanig instellen dat het plaatsen van cookies geweigerd wordt. Cookies worden gebruik om uw bezoek aan onze website gebruiksvriendelijker te maken. Ook zonder cookies kunt u de website zonder problemen gebruiken.

Wat zijn uw rechten?

 • U kunt steeds om inzage en verbetering van uw persoonsgegevens vragen. U kunt zich kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek, samen met een recto-versokopie van uw identiteitskaart, te richten aan Curbstone: per post op het bovenstaande adres of per e-mail via info@curbstone.net
 • Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, wordt een openbaar register bijgehouden van de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens. Indien u bijkomende inlichtingen wenst over de wijze waarop Curbstone gegevens verwerkt, kunt u dit register te allen tijde raadplegen.