Praktische informatie: afstand van verhaal voor een Curbstone track event

Een ‘verklaring van afstand’ is een wettelijk document waarmee men afziet van een eis, zoals afstand doen van een recht of van een aansprakelijkheid (waarbij de tegenpartij dus niet beschuldigd wordt). Het is een document dat u tekent waardoor u erin toestemt iemand niet te vervolgen in geval van schade. 

In duidelijke taal: ik neem deel aan dit evenement in de volle wetenschap dat ik gewond of gedood kan worden. Ik stem erin toe niemand van de organisatoren of de andere deelnemers te vervolgen voor de gebeurlijke lichamelijke schade, stoffelijke schade of verlies. Dit geldt eveneens voor mijn erfgenamen en testamentairen. 

Indien deze afstandsverklaring niet ondertekend wordt, vervalt ook het recht op deelname. Lees deze ALVORENS te betalen en weet dat u deze zal moeten tekenen op het CIRCUIT.

De verklaringen van afstand worden getekend bij de registratie van de aanwezigheid en/of deelname van iedereen aanwezig bij het evenement en/of op het circuit: bestuurders, passagiers en gasten.