Praktische informatie: Curbstone TRACK DAY regels en rijgedrag

Curbstone Track Days: Regels & Rijgedrag

Regels en rijgedrag tijdens de Curbstone Track Days

Deze regels werden opgesteld opdat het voor iedereen die betrokken is bij of deelneemt aan een Curbstone Track Event een veilige en aangename ervaring zou worden. Ze gelden zowel voor de bestuurders, de passagiers als de gasten. Bekijk deze pagina regelmatig opnieuw, aangezien de regels vaak geüpdatet worden.

Alle regels komen neer op gezond verstand, maar worden hieronder uitgeschreven om verwarring of verkeerd begrip te vermijden.


Algemene regels

 • GEEN onnodige stops, niet rijden in de tegenovergestelde richting of geen onveilige manoeuvres in het algemeen. Deze zullen leiden tot een onmiddellijke verwijdering van het circuit en uitsluiting ZONDER TERUGBETALING van de inschrijvingsgelden.
 • Voor eenieders veiligheid bedraagt de snelheidslimiet in de pits 60 km/h.
 • Niemand gaat het circuit op zonder de uitdrukkelijke toestemming van de baancommissarissen.

Huisdieren zijn NIET toegestaan in de gebouwen van de circuits. Op alle Curbstone-evenementen zijn één of meerdere instructeurs ter beschikking om u bij te staan de ideale rijlijn te vinden en uw eigen rijvaardigheid aan te scherpen. Zij kunnen u ook helpen alle mogelijkheden van de auto te ontdekken als u er niet vertrouwd mee bent. 

Elke Curbstone Track Day start met 20 à 30 minuten “kennismakingsrondes” na de veiligheidsbriefing: daarbij leidt een instructeur de groep op het circuit om de ideale rijlijn te tonen. Neem geen passagiers mee tijdens deze kennismakingsrondes. Het doel van deze rondes is er zeker van te zijn dat iedereen DE IDEALE RIJLIJN kent. 

Sommigen denken dat er een snelle en een trage rijlijn bestaat, maar dat is niet het geval. Enkel de allersnelste piloten zullen het wegdek misschien tot de laatste millimeter benutten, maar de rijlijn van alle deelnemers zou niet meer dan 1 à 2 meter van de ideale lijn verwijderd mogen zijn. 

Traag rijden is NIET gevaarlijk. Het zijn de bestuurders die van de ideale rijlijn AFWIJKEN die een gevaar betekenen. Wees dan ook aandachtig tijdens de kennismakingsrondes wanneer de instructeur u de lijn toont die u zult moeten volgen. 

Wanneer snellere bestuurders u willen inhalen, dan is het HUN VERANTWOORDELIJKHEID van die lijn af te wijken en veilig verder te rijden. De bestuurder die ingehaald wordt, mag op geen enkele wijze gehinderd worden. Degene die INHAALT moet er zeker van zijn ver genoeg voorbij de trage auto te zijn alvorens naar de ideale rijlijn terug te keren. 

Als u ingehaald wordt, blijf dan rustig en doe alsof de ander er niet is. Staar u ook niet blind op de achterzijde van snellere auto’s die u inhaalden, maar doe gewoon uw eigen ding.

Als u in een snelle auto rijdt, maar weet dat u anderen ophoudt in de bochten, laat hen dan toch inhalen op de rechte stukken. Uw ego laat u beter thuis.

Zolang iedereen op dezelfde lijn blijft en snellere bestuurders hun hoofd gebruiken en in veilige zones inhalen, dan wordt het zeker een FANTASTISCHE dag.


Inhalen

NIET INHALEN in bochten.

NIET INHALEN in remzones.

INHALEN kan zowel LINKS als RECHTS.

TRAGERE AUTO’S blijven best op de ideale rijlijn.

SNELLE AUTO’S halen tragere in door de ideale rijlijn even te verlaten.

Elk inhaalmanoeuvre moet netjes gebeuren. Het is de verantwoordelijkheid van de SNELLERE auto om fair in te halen en de ingehaalde auto niet te dwingen tot ingrijpen.


Commissarissen en vlaggen

Er zijn op het circuit meer dan voldoende commissarissen om u de hele dag lang te begeleiden op het circuit. Respecteer a.u.b. de VLAGGEN die ze gebruiken en u tonen. U dient de vlaggen die de commissarissen tonen ALTIJD te respecteren!

 • GROENE VLAG: start of herstart van de sessie, vertrek
   
 • GELE VLAG: gevaar vóór u, vertraag en STEEK NIET MEER VOORBIJ
   
 • BLAUWE VLAG: er nadert een snellere wagen (die u zal voorbijsteken)
   
 • RODE VLAG: sessie stilgelegd, vertraag, keer terug naar de pit, STEEK NIET MEER VOORBIJ
   
 • GEBLOKTE VLAG: einde van de sessie, vertraag, keer terug naar de pit, STEEK NIET MEER VOORBIJ

Als u om welke reden dan ook wil afwijken van de ideale lijn en met uw wagen naar de zijkant van het circuit wil, bijvoorbeeld om doorgang te verlenen aan snellere wagens, gebruik dan goed op tijd uw richtingaanwijzers.

Als u met opzet trage rondjes rijdt (opwarmrondjes, afkoelrondjes, met een beschadigde wagen terug naar de pit rijden…): blijf met uw wagen die “trager is dan normaal” aan de zijkant en zet uw waarschuwingsknipperlichten aan totdat u terug in de pitlane bent.